ตลาดริมเมย

ช็อปปิ้งสารพัดสินค้าจากชุมชนตลาดที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมียวดีของสหภาพพม่า ซึ่งมีของพื้นเมืองมากมายทั้งของไทยและพม่า เช่น หน่อไม้แห้ง ปลาแห้ง ปลาหัวยุ่ง เห็ดหอม ถั่วเครื่องหนัง ผ้าซาติน ฯลฯ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นตลาดการค้าอัญมณี เช่น หยก ทับทิม และพลอยสีจากพม่า สำหรับคนรักเครื่องประดับให้เลือกกันจุใจ และไม่ไกลจากด่านตรวจฝั่งพม่านัก

จะพบกับตลาดสดของพม่า ที่คุณสามารถนั่งรถรับจ้างที่ดัดแปลงดูคล้ายมอเตอร์ไซค์พ่วง เดินทางไปชมตลาดสดแห่งนั้นได้ ข้อแนะนำ นักท่องเที่ยวชาวไทยทำหนังสือผ่านแดนชั่วคราว โดยนำบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด และรูปถ่ายติดบัตร 2 รูป พร้อมค่าผ่านแดนคนละ 20 บาท ไปที่สำนักงานออกบัตรของอำเภอแม่สอดเมื่อข้ามผ่านแดนไปแล้วจะต้องเสียค่าผ่านแดนที่ฝั่งพม่าอีกคนละ 10 บาท เวลาผ่านแดน ด่านเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 06.30-21.00น. ห้ามนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปด้วย นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปเมียวดีได้ โดยนั่งเรือข้ามฟากที่มีบริการตั้งแต่ 07.30-17.30 น. เมื่อถึงฝั่งพม่าจะต้องเสียค่าเหยียบแผ่นดินคนละ 15 บาท ควรซื้อสินค้าทางฝั่งไทย เพราะสินค้าทั้งคุณภาพและราคาแทบจะไม่แตกต่างกันเลย สำหรับการซื้อของในฝั่งพม่า ควรเดินดูรอบๆ และพิจารณาให้ละเอียด เพราะสินค้าบางอย่างมีการทำลอกเลียนแบบ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand