เตรียมดันสด๊กก๊อกธมเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่

กรมศิลปากร เตรียมดันสด๊กก๊อกธม เป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและนิทรรศการเสริมความรู้ คาดแล้วเสร็จสม บูรณ์ เมษายน-พฤษภาคมปีหน้า

นาย อนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “สด๊กก๊อกธม ปราสาทกกกอใหญ่ระดับโลก กับวันใหม่ที่มาเยือน” พร้อมกล่าวว่า กรมศิลปากรได้ดำเนินโครงการจัดตั้งอุทยานประวัติศาสตร์สด๊กก๊อกธม จังหวัดสระแก้ว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลป วัฒนธรรมสู่อาเซียน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางวัฒนธรรมตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล มุ่งพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพโบราณสถานสด๊กก๊อกธม เพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่ จึงมอบหมายสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จัดเสวนาทางวิชาการโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม ,ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ , ผู้เชี่ยว ชาญเฉพาะด้านโบราณคดี และผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทย ร่วมถ่ายทอดความสำคัญและความเป็นมาของปราสาทสด๊กก๊อกธมให้กับผู้ที่สนใจข้อมูลทางประวัติศาสตร์

อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวเพิ่มเติมว่า ล่าสุด กำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ติดตั้งระบบไฟ ระบบน้ำ ลานจอดรถ เตรียมสร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว จัดนิทรรศการถาวรเผยแพร่ข้อมูลและประวัติความเป็นมาของปราสาทสด๊กก๊อกธม แม้ปราสาทแห่งนี้จะเริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้น โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2557-2559 มีผู้เข้าชมเฉลี่ย 3,000 คน ต่อเดือน แต่ตัวเลขนักท่องเที่ยวถือว่ายังไม่มากนัก

ตลอด 20 ปีกว่าปีที่ผ่านมา สด๊กก๊อกธมมีการบูรณะอยู่เรื่อยๆโดยใช้งบ ประมาณไปแล้วเกือบ 200 ล้านบาท ล่าสุดสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ได้รับอนุมัติงบประมาณของปีนี้จากกรมศิลปากร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์10 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แห่งใหม่อย่างเสร็จสมบูรณ์ในเดือน เมษายน – พฤษภาคม ปี 2561.-สำนักข่าวไทย